1-7 års garanti på alle varer | 14 dagers fri returrett på alle varer | Sikrere blir det ikke | Fri frakt over 1000,- kroner

LED Gatelys

LED-Gatelys

LED-Belysning på Nerdrum stasjon.

 

LED-gatebelysning, enkelt forklart.Info: Våre SIRIUS LED serie er levert et hundretalls prosjekter hvor kvalitet er viktigst.

Hva er viktig?

Lysdiodenes kraftige utvikling de siste årene vises godt. Med økt lysutbytte, mindre strømforbruk, lengre levetid, bedre lyskvalitet og minimalt med vedlikeholdskostnader. Det er de færreste i dag som installerer nye anlegg med de tradisjonelle høytrykkspærene. De fleste kommunale anbud krever LED-gatelys med høyere lysutbytte enn 90lm/w. De setter en rekke krav til dokumentasjon på både armaturenes mekaniske og lystekniske spesifikasjoner. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de krav som blir satt, og hva som er viktig ved valg av LED-gatebelysning. Om du ikke ønsker å lese hele artikkelen med en gang, kan du navigere deg i artikkelen ved hjelp av overskriftene.

Lysdistribusjon, lyser dit lyset skal

Det viktigste med veibelysning, er å lyse opp veien og byområdet tilstrekkelig. Først på grunn av trygghet og økt sikkerhet, men også for å gi et bedre gatemiljø. Det er flere fordeler med LED som lyskilde i gatebildet. Foruten lavere energiforbruk og lengre levetid. Det er evnen til å målrette belysningen dit lyset er ønsket. Du kan altså rette lyset dit lyset er ønsket og hindrer lysforurensing inn stue- og soveromsvinduer. Samtidig gir LED et mer naturlig lys. Med en høyere fargegjengivelse som synliggjør personer, gjenstander og dyr bedre i veibanen.

Et klarere godt lys øker trafikksikkerheten, skaper et bedre gatemiljø og vil redusere ulykker og kriminelle handlinger. Statens Vegvesen opplyser om at i trafikksitusasjoner hvor god fargegjengivelse er viktig, bør det tilstrebes en fargegjengivelse på over 65Ra. Og fordi fargegjengivelsen og lysutbytte er høyere ved hvit lys på rundt 6500K. Det som kan oppleves kaldt og unaturlig, er Statens Vegvesens anbafaling og ikke bruke fargetemperaturer på over 4500K i veibelysningen.

Lysdistrubisjonslinser på armaturene

Ladelys AS leverer Sirius LED med fleksibelt toppstykke som vinkler armaturet i ønsket retning. Vi leverer også fem ulike patenterte lysdistribusjonslinser som styrer lyset tilpasset området som skal belyses. (Se skissen under). Sirius LED er UL sertifisert med IESNA blendings-rapport med alle 4 distribusjonslinsene. Blending har vært et stort problem hos LED-gatelys. Hvor kommunale anbud ofte krever under 10% blending, noe Sirius LED er dokumentert godt innenfor.

Teknisk data på gatelys

Vinkelen på armaturet spiller en stor rolle for lysdistribusjonen. Spesielt i gater med varierende avstand mellom stolpe og vei. Dette kan være mindre gater og borettslag hvor stolper er plassert med forskjellig avstand til vei av hensyn til eiendom eller gater med busslommer og fortau. Sirius LED leveres med fleksibelt toppstykke, slik at hvert enkelt lyspunkt kan optimaliseres.

Nedenfor vises lys-distribusjonen hos de 4 forskjellige patenterte linsene som leveres med SIRIUS LED. Om du skal kjøpe LED-gatelys av andre aktører enn Ladelys AS er det viktig at du mottar en oversikt over lysdistribusjonen før du handler lyset. Slik at du med sikkerhet kan fastslå om lyset er tilpasset akkurat ditt formål. Ved større anbud kreves ofte lysberegninger i henhold til NS-ES 13201-3 Vegbelysning. Og at dette utføres i et leverandøruavhening program slik som RELUX, DIALUX eller NovaPOINT. Ladelys AS leverer alltid lysberegninger til større prosjekter ihht til veiens belysningsklasse. Veiens belysningsklasse avhenger av flere data, noen som blir gjennomgått litt lengre ned i artikkelen.

Teknisk beskrivelse av gatelys led

Bilde av gate i trondheim med LED gatebelysning

 

Borettslag/ Private veier og lysdistribusjon

I borettslag og private veier er det viktig å unngå lysforurensing inn stue- og soveromsvinduer. Det er også ønskelig med løsninger som ikke krever dyre installasjonskostnader.  Det unngås ved hjelp av å plassere lyskilden ett sted, for så å distribuere lyset et annet sted. Ved våre installasjoner ser vi at med LED og den rette distribusjonslinsen, så kan vi øke installsjonshøyden (Stolpen/ veggfestet) og likevel unngå lysforurensing. Nedenfor ser du et eksempel på ett gatelys med linse 2. Denne er plassert imellom blokker i et borettslag i Trondheim.

Her er stolpen hevet fra 2m til 4m for å lyse opp et større område. Det klarte vi uten at det ble mer lys inn til beboerene i borettslaget. For en slik vei ville det vært naturlig å brukt linse 1 og en enda høyere stolpe, noe som ikke ble mulig på grunn av trer i området. For å lese mer om utendørs LED-lys kan du følge linken.

lyslinser på gatelys

 

Belysningsklasser

Det er utarbeidet ulike belysningsklasser for forskjellige typer gater og områder, hvor det under norske forhold gjelder følgende belysningsklasser:

MEW: For veier og gater med fartsgrense på 50 km/t og høyere

CE:For veier og gater med fartsgrense på 30 km/t samt for områder med korte synsavstander (for eksempel kryss) eller andre faktorer som gjør det umulig å bruke MEW-klassene

S:For gang- og sykkelveier

Ved dimensjonering av belysningen skal man foreta beregninger som dokumenterer at kravene i den aktuelle belysningsklasen er oppfylt. Det skal også brukes dekkeklasser med faktorer for refeksjonsegenskapene til veidekket, da det er naturlig at et mørkt vått veidekke gir dårligere synsbetingerlser under kjøring i mørke enn et lyst veidekke. Mørke veidekker krever derfor en høyere belysningsstyrke for å oppnnå samme luminansnivå som lyse veidekker.

Uten å gå for i detaljert inn på tekniske begrep, grafer og kalkuleringer av de ulike belysningsklassene legges ved et utklipp av SVV håndbok V124 som viser belysningsklassene med tilsvarende lysnivåer. Det er viktig å bemerke at kravet til luminansen og lysstyrke skal opprettholdet over anleggets levetid, selv med lysbortgang på lysdiodene som benyttes. Ved lysberegninger og kalkulasjon bør det derfor bli tatt hensyn til lysbortfall ved å kalkulere inn en vedlikeholdsfaktor som tar høyde for lystilbakegangen.

 

Til hver MEW-klasse er det satt krav til gjennomsnittlig luminans (Lm), total jevnhet (Uo), langs- gående jevnhet (UI), synsnedsettende blending (TI), total jevnhet på vått dekke (Uov) og belys- ning av omgivelsene (SR). For mer informasjon om belysningsklasser se: Statens Vegvensens Håndbok V124.

Strømforbruk/ effekt

Etter trafikksikkerhet er armaturets strømforbruk/ effekt den tekniske dataen det settes høyest krav til ved veibelysningen. Ved større anbud kreves ofte en effekt på over 90lm/w. Dette betyr at armaturet skal gi mer en 90 lumen pr watt som brukes. Strømforbruket står i sterk tilknytning til armaturets temperatur, som igjen påvirker levetiden.

LED-Gatelys i skiløype

Tar vi utgangspunkt i SIRIUS LED 35W gatelys som er avbildet over, med sine PHILIPS LUXEON Rebel ES lysdioder som gir 3.325 lumen, og med en 5W meanwell HGL driver, gir dette armaturet en totaleffekt 96 lm/w.

Sammenligner denne effekten med et LED lys med 70 lm/w på armaturet, gir altså dette SIRIUS 35W LED  (26lm x 30W) = 780 lumen ekstra for samme mengde strøm. Du kan altså ikke bruke gatelysets WATT som referanse i forhold til hvor mye lys du kan forvente. Her må det tas hensyn til hvor mye lys (lumen) armaturet gir, og hvor mye av dette lyset som styret dit lyset er ønsket.

Ved tilsvarende 60W LED-gatelys øker denne forskjellen, da driveren som trekker 5W strøm uten å gi lys, trekker en mindre prosentandel strøm. Ved samme driver vil altså driverens prosentvise strømbruk går ned. (5W driver på 35W gatelys = 14,3% driverforbruk og 5W driver på 65W gatelys gir = 7,69% driverforbruk).

Vi skal ikke bruke tid på å vise til besparelsesberegninger på overgang fra tradisjonelle natriumspærer til LED. Sjekk ut vår artikkel angående LED-flomlys!

LED-Gatelys sammenligning mellom LED og normale gatelys.

Armaturets levetid

Levetiden på et LED-lys oppgis i antall timer i bruk, førarmaturet har mistet mer enn 30% av sin opprinnelige lysstyrke. Denne L70 standarden brukes i Norge og betyr at når lyset har mistet mer enn 30% av sin opprinnelige lysstyrke, regnes lyset som dødt. I Asia og store deler av østen brukes L50 standard på de samme armaturene, som viser til når lyset har mistet mer enn 50% av sin opprinnelige lysstyrke, regnes lyset som dødt.

Her kan vi altså se store forskjeller på levetiden til det samme armaturet, om henvisningen er til forskjellige standarder. Det er også viktig å bemerke seg at LED-belysning, som nevnt tidligere i denne artikkelen, oppnår høyest luminans ved en fargetemperatur på 6500K, men ofte ikke leveres med høyere fargetemperatur enn 4500K. En gjennomgang av lyskildens LM79 rapport som dokumentasjon på levetiden må samsvare med de tekniske data som faktisk ligger til grunn og ikke best mulig teoretiske betingelser.

Alle lysdioder og armaturer har en rapport som bekrefter levetiden, en LM79 rapport. En slik LM79 rapport blir gitt av et leverandøruavhening testfirma som viser faktiske verdier på alle tekniske data som har betydning for levetiden. Ofte gir leverandører fra seg en LM80 rapport som viser levetiden på selve lysdioden som blir brukt i armaturet, men da levetiden avhenger av mange andre variable, hvor temperatur og varmeavvikling kanskje er den viktigste, må du kreve LM79 rapport på selve armaturet for å være sikker på levetiden og lysbortfall. SIRIUS LED sine LM79 rapporter på alle gatelys og LM80 rapporter på lysdiodene brukt i LED-gatelysene kan du laste ned nederst i denne artikkelen.

Varmeavvikling:

Varmeavviklingen er en av de viktigste egenskapene til et LED-gatelys og den største faktoren som påvirker armaturets levetid. Levetiden på lysdiodene er kalkulert ut i fra en standard områdetemperatur rundt lysdioden på 25 grader. Om diodene ikke er i direkte kontakt med kjøleribber som leder varme bort fra diodene, vil områdetemperaturen øke og levetiden drastisk gå ned. Det er viktig å bemerke at dette ikke er en lineær tilbakegang på diodens levetid, da en lysdiode brenner opp over tid hvor økt temperatur vil akselerere lysbortgangen/levetiden. For å lese mer om LED-belysning gennerelt, kan du trykke deg videre til denne artikkelen: LED-belysning

Bildene over viser SIRIUS LED-gatelys moduler. Kantene på kjøleribbene er avrundtet for å unngå skader og kutt ved installasjon. Det er viktig å merke seg at lysdiodene er plassert på modulen i direkte tilknytning til kjøleribbene som fører varme bort fra lysdiodene. Dette gjør også modulen uavhengig, hvor høyere lysstyrke hos gatelyset kommer i form av flere moduler og har dermed ingen innvirkning på varme og levetid. Dette er en viktig egenskap som gjør at SIRIUS LED sine LM79 tester viser en levetid på mer enn 67.000 timer L70 standard. Etter vår kunnskap er det ingen andre lysarmaturer som kan dokumentere like lang levetid

Teknisk bilde av gatelys koblingsklemmer varmeriller til lyset festebrakett skruer og mutrer til armaturet klemmer til gatelyset slangeklemmer til armaturet vantett hylse til led gatelyset

Lumen, watt, lysdistribusjon og levetid.

Alt påvirker hverandre. Mindre watt gir mindre varme, så det er essensielt med så mye lys (lumen) pr watt som mulig for å unngå unødvendig varme. Om lysdistribusjonen ikke tilpasses, kreves større total mengde lys, og varme, for å tilfredstille kravene i området som skal belyses.

Krav til Armaturet

De vanligste kravene til et LED-lys foruten sertifikater, beskyttelsesgrader (IP), tester og tilfredstillelse av ulike standarder er de samme for både kommunale anbud, bedrifter og private som er på utkikk etter LED-gatebelysning. Alle krav ihht til SVV handbok 124 kap 4.4 med underpunktet og sertifiseringer ihht norsk lovverk er en selfølgelige må krav før punktene under blir vurdert:

Høy luminanse (virkningsgrad)

Det stilles oftes krav til en totaleffekt på hele armaturet på over 90 lm/w som nevnt under hovedfanen strømforbruk/effekt tidligere i denne artikkelen. Dette kan lese ut fra armaturets LM79 rapport.

Gode lystekniske egenskaper

Den spektrale lysforelingen fra hvit LED under 4500 kelvin er bedre tilpasset øyets følsomhet enn lys fra natriumshøytrykkslamper ved lavere lysnivå. Det settes krav til lysets evne til å reflektere ekte farge hvor det skal tilstrebes en fargegjengivelse på over 65Ra. Det stilles også krav til lysdistribusjon for å unngå unødig lysforurensing og blending, men samtidlig oppnå mest mulig lys dit hvor lyset er ønsket. Det stilles krav til gjennomsnittlig luminans (Lm), total jevnhet (Uo), langs- gående jevnhet (UI), synsnedsettende blending (TI), total jevnhet på vått dekke (Uov) og belys- ning av omgivelsene (SR)

Lav blending

Armaturet skal monteres slik at den lyset går parallell med veien for å ungå bledning og oppnå en bedre långsgående jevnhet i veibanen. Helningsvinkelen skal være mellom 0 og 10 grader. Det stilles krav til dokumentasjon på armaturets blending ved faktiske verdier av lysdistribusjonen som vist i SIRIUS LED IESNA blendingsrapport

Estetisk utforming tilpasset mast

Preferanser for utseende på gatelyset stilles ofte i form av størrelse og farge. Store firkantete armaturer i en annen farge enn stolper blir derfor sjeldent å foretrekke. SIRIUS LED leveres derfor i de 3 forskjellige fargene som oftes blir brukt på stolpene. Disse fargene er: RAL 9005, RAL 7042 og RAL 9016.

Enkelt vedlikehold

Enkelt vedikehold er en viktig kostnadsfaktor ved større anlegg. Ofte krevere komunale anbud LED-gatelys med utskiftbare moduler for enklere vedlikehold, utskifting og oppgradering av armaturet. Dette kan være i forma av hærverk eller andre forutsette utskiftninger som å bytte lysdistribusjon ved påbygg av fortau, busslomme og andre uforutsette ting. Det er også en betydelig kostnads redusering om modulen kan byttes raskere ved hjelp av stigebil på noen få sekunder slik at trafikerte veier ikke behøver å stenges for å bytte hele armaturet.

Ladelys AS har ved sine SIRIUS LED-Gatelys lagt stor vekt på oppgradering av hele armaturhuset med klips og “plug&play” løsninger for hurtig, verktøyfri og kostnadseffektiv installasjon av sine SIRIUS LED-Gatelys og moduler.

LED-Belysning langs toglinjene på Nerdrum Stasjon.