1-7 års garanti på alle varer | 14 dagers fri returrett på alle varer | Sikrere blir det ikke | Fri frakt over 1000,- kroner

Idrettsbelysning

LED-Flomlys i aksjon på fotballbane om kveldenIdrettsbelysning

 

Tidligere i 2015 ble vi i Ladelys en av de første til å levere LED-idrettsbelysning til fotballstadion i henhold til standard NS-EN 12193 og NFF anbefalinger. Før og under denne leveransen hadde vi tett kommunikasjon med Norges Fotballforbund rundt leveransen av LED flomlys inkludert dimmesystem med kamp og treningsbelysning ihht standard og krav.

Den største utfordringen var å få nok lys uten at vi overgikk kravene til blending, samtidlig som lysjevnheten ble opprettholdt. Bildene i denne artikkelen kommer fra en leveranse av våre BRAVO LED idrettsbelysning til treningsbane, som vi vil ta for oss litt lengre ned i artikkelen. Treningsbane har halparten av lyset til en kampbane på lavere divisjoner. For tippeliga og fotballbaner/stadion med TV sendinger gjelder egne krav idrettsbelysningen. Ladelys AS lysberegner og leverer komplett idrettsbelysning med LED lyskaster, master, kabler og lysstyringssytem.

Ulike budsjett og ulike krav, hva passer ditt bruk?

Det finnes mange forskjellige fortballbaner og kanskje enda flere bruksområder. Fra store fotballstadion til små ballbinger og skolebaner har de alle forskjellig bruk av banen og forskjellig budsjett til vedlikehold og belysning av banen. I denne artikkelen vil vi gi informasjon til deg som ønsker ny idrettsbelysning og ønsker tilbud på nye kraftige LED-lyskastere, fordi at det lønner seg med en overgang til LED-lys er det ingen tvil om.

I hovedsak deler vi opp belysningen i 3 leveranser, fra småbaner til treningsbaner og kampbaner, hvor belysningen i all hovedsak bestemmes av budsjettet. Det å oppgi så nøykatig budsjett som mulig på forhånd er nødvendig fordi vi kalkulerer pris på mange variabler inn i lysberegningen for å oppnå best mulig resultat til budsjettet. Vi bruker i hovedsak 2-3 forskjellige flomlys og lyskastere hvor prisen øker etter størrelse og lysutbytte på lyskasterene.

Flere lyskastere gir et større vindfang som krever tykkere stolper og større traverser. Ved utskifting fra gamle lamper til nye LED-lyskastere, hvor stolper og traverser finnes fra før, må vi altså kalkulere med eksisterende stolper, traverser og vref hastigheten av vinden i gjeldende kommune. Det hjelper oss derfor veldig med et budsjett og forholde seg til på forhånd av lysberegningene.

Småbaner:

Med småbaner mener vi løkker, skolebaner, 7’er baner og andre private baner uten tilhørighet til et større budsjett. Her har vi levert idrettsbelysning med mange kreative løsninger til plassering. Småbaner har gjerne en mast eller et bygg i nærheten hvor LED-flomlysene kan plasseres for å spare penger på stolper/traverser/fundament etc. Bildereferanser og tilbakemeldinger fra en slik småbane kan du lese om i denne artikkelen om LED-flomlys til fotballbane. Her hadde de kun en stolpe og en vegg vi kunne montere LED-flomlysene på.

Bilde av en fotballbane med et kraftig flomlys

Typisk budsjett: 40.000 – 90.000 kroner

Treningsbaner – idrettsbelysning til mindre baner

Dette er 11’er baner uten tilgang til større budsjett, slik den banen det refereres og du kan se bilder av i denne artikkelen. Her finnes egne krav og standarder som må oppfylles om det skal søkes støtte til Enova og kommunen. Ved utskifting av gamle lamper til nye armaturer så vil du motta støtte av totale utskiftning kostnaden, hvor du kan søke til både kommune.

Vi i ladelys har uten tvil levert mest treningsbane belysning. Ved høyere stolper bruker vi ofte våre kraftige LED-lyskastere, da lys jevnheten øker og blendingen minsker med høyden på stolpene. Om det ikke skal søkes om støtte og budsjettet ligger i nedre del av prissjiktet bruker vi ofte våre SIRIUS LED-flomlys, som gir en god lys jevnhet uten blending.

Nedenfor ser du et utdrag fra en lys beregning på en bane i nedre pris sikte, uten mulighet for kommunal støtte. Her vi brukere helt klart oppleve en godt belyst fotballbane, men på grunn av lavere kalkulert lys verdi midt på banen og helt i hjørnene av fotballbanen, så vil snittet og lys jevnheten gå ned under kravet.

Lysberegning av idrettsbelysning Selve 3D renderingen av idrettsbelysningen

Lysberegningene over et tatt fra en faktisk leveranse av idrettsbelysningen til en treningsbane i Trondheim, hvor det er brukt SIRIUS LED-flomlys montert på eksisterende stolper. Om du ønsker å motta et tilbud og en slik lysberegning fra oss må du sende oss en oversikt over området, helst kartblad slik at vi mottar nøyaktig stolpeplassering. I tillegg til stolpehøyder, banestørrelse og de andre tingene som er listet nederst i denne artikkelen.

Lysjevnhet

I lysberegningene kan du legge merke til at det er mest lys under selve mastene og at lysstyrken er halvert midt på banen. Verdiene i bildet helt til høyre viser lux som er måleenheten til lys, hvor snittet på denne banen ligger på 51lux og lysjevnheten på 0.13. Bilder av denne banen blir lagt ut så snart vi får noen til å ta bilder av banen. Belysningen oppleves som god, da lysrefleksjoner fra kunstgresset som lysberegningen ikke har tatt høyde for gjør at det ikke føles mørkere midt på banen. Til sammenligning så slår et gatelys seg på når det blir mindre enn 8 lux på bakken.

Prisen på en slik bane ligger fra 60.000 til 150.000kr, avhengig av krav og hva som finnes av stolper/ traverser fra før. Prisene er kun for selve belysningen, stolper, installasjon etc vil komme i tillegg. Montering/demontering av 12-36 lamper koster mellom 30.000 og 60.000 avhengig av hvor du befinner deg i landet. Vi i Ladelys har gode samarbeidspartnere flere steder i landet så ta gjerne kontakt for totalleveranse.

Treningsbaner i henhold til EN-NS 12193 og NFF anbefalinger

Slike baner har strengere krav til mengde, jevnhet, blending og andre faktorer. Her leverer vi lys beregninger som inkluderer montering anvisninger. Da det er vesentlig at lyset styres dit lyset skal for å oppnå ønsket lysbilde. Vi leverer armaturer med ulike lys distribusjons linser tilpasset området som skal belyses. Bildene under er tatt fra en faktisk leveranse av en kampbane, hvor lyset skulle dimmes ned til treningsbane ved normal bruk.

Her ble det levert 2 forskjellige linsetyper på LED-lyskastere. Den ene skulle dekke området innerst på banen og den andre skulle spre lyset godt i kantene. Her introduseres altså enda noen nye beregningsbilder, som også viser litt av montering henvisningen.

Lys beregning iht. Norsk standard til idrettsanlegg

Disse lys beregningene er iht. til Norsk standard for idretts belysning for fotballbane. Disse lys beregningene og denne leveransen er også i tråd med NFF anbefalinger til belysning av treningsbane. Her kan det søkes om støtte fra både Enova og kommune.

Det kan likevel være mulig å motta støtte, spesielt fra kommunen. Ved utskifting av gamle armaturer til nye kraftige LED-lyskastere vil du kunne motta 30% av den totale utskifting kostnaden. Her kan du også prise eget dugnadsarbeid som tas med i totalkostnaden det gis støtte for. For mer informasjon rundt treningsbaner iht. til standard så ta kontakt med oss i Ladelys.

Prisen på en slik bane vil ligge på rundt 250.000 til 330.000kr avhengig av størrelse på banen, mastehøyde/plassering og antall.

Kampbaner

Dette er baner med høyere krav til belysning. Regulert etter divisjon til kampene som spilles på banen. Vi i Ladelys AS ble en av Skandinavias første leverandører av LED-Lyskaster til idrettsanlegg  tidligere i 2015. Her leverte vi en totalleveranse med LED-lyskaster, master og lys styringssystemer som trådløst styrer lyset mellom kamp og trenings belysning. Vi har samarbeidspartnere på lys styring både i Oslo, Bergen og Trondheim. De kommer å kalibrerer og installer hele systemet slik at det fungerer optimalt.

 

Ønsker du tilbud på Idrettsbelysning?

Ulike idrettsarena har ulike krav til belysningen. Noen krever retningsbestemt belysning slik som alpint. Mens andre krever punktbelysning slik som skyting og hopp. Mange av disse kravene kan lese i NS-EN 12193. Hvor lys kultur har laget en veiledning til akkurat denne standarden uten at veiledningen alene gir deg noen verdier. Det finnes også en rekke andre publikasjoner som tar for seg spesielle idrettsgrener.

Før du ber om tilbud

Før du tar kontakt med oss å ber om tilbud på flomlys til idrettsanlegg så er det fint om du klargjør et par ting:

  • Hva er budsjettet? Ønsker du tilbud på småbane, treningsbane eller kampbane?
  • Send oss helst kartblad over området, om dette ikke finnes så send oss lengde x bredde på banen
  • Skal eksisterende stolper benyttes så skriv hvor høy disse er og hvor mange lyskastere den rommer i dag