1-7 års garanti på alle varer | 14 dagers fri returrett på alle varer | Sikrere blir det ikke | Fri frakt over 1000,- kroner

Tinnløypa 29km

LED-lys til lysløype

rukjan lysløype på kveldstid med led gatelys

Tinnløypa bli omtalt som en av Norges flotteste turløyper. Med lengste strekning på mer enn 29km fra Gvepseborg i Sør til Atrå i Nord utenfor Rjukan i tillegg til en rekka andre rutealternativer. Nå er de også først ute med Norges første godkjente lysløype med LED-idrettsbelysning. Vi i Ladelys har leverte LED gatelys og LED-flombelysning til en rekke andre lysløyper og idrettsanlegg.  Men aldri i slik stor skala etter internationale krav til standarder. Disse krav og standardene, sammen med flere innsendte kundebilder vil vi komme tilbake til i denne artikkelen.

LED gatelys til lysløype

En lysløype ligner veldig på en vei, så det var naturlig å bruke led gatelys til denne lysløypen. En lysløype kategoriseres samtidig som et idrettsanlegg og følger lover, krav og retningslinjer til belysning satt til slike anlegg. Dette er blant annet krav til lysstyrke, blenindingsgrad og lysjevnhet hvor vår lysdesigner lysberegner området som skal belyses. Dette gjøres iht til de ulike krav som finnes for det gitte idrettsanlegget. Hos Tinnløypa gikk vi meget grundig tilverks. Vi hadde en leveranse av hele 5 fotskjellige lysdistribisjonslinser ved LED ledlys til ulike traseer av lysløypen.

Lysberegning av lysløypen

Det å sette opp led lys til lysløype  betyr at de ansvarlige for lysløypa gikk igjennom hele området som skulle belyses å noterte ned de områdene hvor løypen delte seg. De gikk parrallelt, hadde en “snuplass” eller på annet måte fikk avviket fra standard bredde slik at en bredere lysdistribusjon var ønskelig. Vi leverte også led lys med gatelys linser og gatelys med flomlys linser for områdebelysning på stadion for optimal belysning av området. Det er derfor viktig med korrekt bruk av linser til LED-gatebelysning.

I klartekst betyr dette at lysdistribusjonslinsene gir avstanden mellom stolpene for minimums lysverdiene. Hvor den smaleste linsen lyser lengre opp og ned langs løypen. Men da gir et smalere lysbilde på 5-8m. De bredeste linsene lyser over 20-30m i bredde. Noe som går på bekostning av lengderetningen på lyset. Lys distribusjonen blir altså kortere opp og ned i løypa slik at stolpene må stå nærmere hverandre. De internationale kravene til en lysløype er 13 lux i gjennomsnitt, uten mørke flekker imellom stolpene. Denne leveransen med 5m bredde på lysløypen krevde følgende. 9m høye stolper, plasert 32m fra hverandre med 11.000 lumen LED-gatelys armaturer. Vi viser til bildet over hvor lysløypa deler seg. Her er det brukt en bredere linsetype på stolpen i “krysset” for å gi lys i hele bredden.

Ikke alle trenger international standard

Mange lokale turløyper uten de største budsjettene ønsker “god nok” belysning ute de samme internationale kravene til standard. I slike anlegg er det i førsteomgang lysjevnheten vi trekker ned slik at det oppstår “mørke flekker” i mellom stolpene. I de leveransene vi har levert idrettsbelysning utenfor standard har vi alltid tatt utgangspunkt i standard, for så å trekke ut flere av stolpene.

I denne leveransen av LED-gatelys har vi utelukket 2 av 3 stolper og gått ned fra 11.000 lumen LED-armaturer (90W LED-gatelys) til 7150 lumen LED-armaturer (65W LED-gatelys), noe som gir mindre lys og mørke flekker mellom stolpene. Vi vil påpeke at alle de vi har levert slike anlegg til har blitt meget fornøyd med lysene som er levert, da disse har fått ny og bedre belysning enn hva som var på anlegget tidligere eller helt ny belysning.

Om du trykket på linken å ser bildene av en slik eksempel leveranse så ser du at gaten er belyst og at gaten oppleves som en belyst gate, selv om det er mørke flekker mellom gatene. I akkurat denne leveransen gikk stolpeavstande opp fra 30m til 100m mellom hver stolpe, samtidlig som lysstyrken gikk ned. Dette gjør naturligvis at prisen på hele leveransen går ned med rundt 75% og derfor var overkommelig for en prisbevist aktør, uten at det gikk på bekostning av kvaliteten på anlegget som ble levert. Vi gir samme garntier på alle anlegg, uavhengig av hvilken standard det refereres til.

Bilder av LED lys til lysløype:

Vi var litt sent ute med å ta bilder i 2016, men vi var så heldig at vi fikk ansvarlig for oppsettet av idrettsbelysningen til å gå seg en tur opp i marka å ta noen bilder av oss. Noen av bildene viser da hvordan det ser ut uten snø. Første bildet har vi klippet for å gi et avlangt bildet til en flyer vi lager.

Bilde av rukjan med ledlys bilde av rukjan lysløype bilde av rukjan lysløype lysløype led lys