1-7 års garanti på alle varer | 14 dagers fri returrett på alle varer | Sikrere blir det ikke | Fri frakt over 1000,- kroner

Sverresborg Fotball 350lux

På slutten av 2019 kom vår salgssjef  i kontakt med daværende daglig leder i Sverresborg Fotball og startet et forprosjekt om ombygging av LED på Havsteinbanen. Det hadde vært mange forskjellige løsninger opp til vurderinger flere ganger under dette for prosjektet som ble startet opp i 2019. Men prosjektet stoppet helt opp i 2020 da covid satte en stopper for dette prosjektet her.

Men våren 2022 kom prosjektet i gang igjen og denne gangen gikk dialogen mye raskere og vi ble kjapt enige om løsningen som skulle komme på banen her. På senhøsten 2022 så gikk prosjektet over i en ny fase som gjorde at endelig kunne man sette igang. Sverresborg Fotball gikk for 350lux anlegg som er dagens krav til Post Nord-Ligaen selv om de i dag kun ligger i 4 divisjon,men hvorfor bygge nytt anlegg som har strengere krav enn hva de måtte trenge i 4 divisjon?

Man bør tenke litt langsiktig når man bygger nye flomlysanlegg nå fremover,for NFF gjør inni mellom valg som gjør at klubbene må oppgradere sine anlegg i henhold til NFF sine lyskrav(Lux som det kalles) De kunne nok ha klart seg med 200lux inntil videre men da måtte man om f.eks 2-5 år opp med flere lamper,kabler og gjort om en del av utstyret som allerede var installert. Så vi anbefalte Sverresborg og allerede nå gå for 350lux.

Anlegget de hadde var utdatert og begynte å vise tegn til at nå var det det på tidet og få gjort noe med lysanlegget. Jo eldre lysanlegget blir jo mere strøm krever anlegget for og opprettholde lysmengden. Lampene varmes opp for og klare og drifte på 100%  og dette krever mye strøm.

På Havstein så hadde de 24 stk 2000w som begynte og bli veldig slitne,mange lamper hadde også slukket helt og det hjalp heller ikke og bytte pærer. Daværende løsning hadde 4 lamper pr mast og ga på maks en lysstyrke på 140lux på det høyeste og helt nede i 109 på laveste nivået,så anlegget skrek etter en oppgradering.

Rett før julen 2022 så kom de nye LED lampene til Sverresborg og arbeidet kunne starte opp første uken i januar. Dette er en omfattende jobb så her ble en og en armatur tatt ned. Gamle armaturer som vell er fra tidlig 90-tallet ble tatt ned og fjernet innmaten før de ble sendt til deponering. Disse var i glassfiber og var i så dårlig forfatning av lyset fra halogenlampen gikk ut av sidene på kassene.

Mastene på Havstein er 20m høye og de var i meget god forfatning med tanke på at de har stått der i en årrekke og fortsatt kan gjenbrukes. Skinnene som henger på masten her er også orginalt fra 90-tallet og kan brukes om igjen. Disse passet perfekt til de nye lampene som ble plassert på masten. Det er lagt opp nye tilførsel kabler til toppen av masten.Ble også lagt opp dalibus kabel opp til hver enkel armatur siden det her skulle brukes et styringssystem som kalles plejd.

På de fire hjørnemastene så ble det montert opp 4 stk 1440w Sirius Sports Twin med skjold på for å skjerme at lyset ikke skal sjenere hus og forhindre lysforurensning rundt banen og 3 stk 1440w Sirius Sports Twin på begge midt mastene.Dette er en tidskrevende jobb siden de skal monteres 12 skjold pr lampe og når det er 22 stk av de så blir antallet veldig mange skjold også,totalt så ble det montert 264 skjold for å optimalisere anlegget her. Når denne jobben er gjort så skal det koblet kabler til lampene,her er det snakk om 2 kabler til hver armatur siden hver side av armaturen har to stk separate drivere. Dette er gjort slik pga om f.eks ene siden av armaturen skulle ryke så er dette en enkel jobb å gjøre i ettertid også er det bedre og ha to drivere enn og kun bruke en driver. For jo større driveren er jo større er sjansen for at den vil ryke pga belastningen vil være større.

Etter at alle lampene er satt på toppen av traversen og alt er koblet opp og sjekket så kan man slå på anlegget for så videre planlegge to dager med justering av lampene. Her ser man bilde av alle montert uten at noen justeringer er gjort eller planlagt,kun påslått strøm for sjekk om anlegget og alle lamper er i orden.

Og selvfølgelig så må det trenes i ujustert lys også,og til og med når ikke var justert så var lyset bedre enn noen gang i følge Sverresborg. “Oi vi ser et grønt gress og vi blir ikke overrasket over at ballen kommer nå” er noen av de kjappe tilbakemeldingene som kom.

Neste trinn er nå justering av 264 lamper som må justeres invidduellt for og optimalisere lysbildet på banen og slik at man ikke blir nedringt av naboer som får et blendende hvit lys inn stuevinduer eller soverom.

På dag 1 av justeringen så rekker man kun og justere inn 11 (132 armer med lys) lamper men allerede denne dagen så ser vi enorme forskjeller på lysbildet. Fra og gå fra et ujustert lys til et bedre og justert lys på den ene siden av banen. Etter 8 timer med justering så  ser Havsteinbanen slik ut og her er venstresiden justert. Og høyresiden vil bli justert på dag 2. Forskjellen fra ujustert til 50% justering er enorm,men vi gir oss ikke der.

På dag 2 er begge sidene justert inn og resultatet er rett og slett helt utrolig. Fra og gå fra et helt ujustert anlegg til dette på to kvelder er helt strålende utført arbeid. Havsteinbanen er nå justert til det vi mener er optimal belysning på banen. Vell og merke så kjører vi nå dette anlegget kun på 90%  pga de må ha inn en større hovedsikring. Så pr i dag så er anlegget her på 315lux på 90% og det holder i massevis til de den dagen er oppi i Post Nord-Ligaen.

Anlegget her er oppdelt i ulike scenarioer som gjør at hele anlegget kan dimmes ned til ønsket nivå. Slik det er satt opp i dag så kan banen deles opp i to soner. Dvs at om det ikke er trening på venstreside så slår de kun på lampene de trenger på  høyresiden og antall lux de ønsker og motsatt om det trenes på kun på høyresiden av banen.

Skal hele banen brukes så slår de på treningslys på hele banen og om det er kamp på banen så trykker de på kamplyset enten via panelet i klubbhuset eller via appen. De kan også lage seg egen snørydde valg i appen,da vil lysanlegget kun bruke 10% (35lux) av lyset når man er ute å fjerner snøen fra banen.

Er det kamp den 14.04 kl 19:00 så kommer kamplyset på 100% til tidspunket 18:00 og anlegget vil gå over til 50% etter kampslutt 21:00 før det vil dimmes seg sakte ned til 0%(AV)  kl 22:30.Dette gjøres for at ikke folk ikke ska plutselig stå der i mørket og tenke hva skjedde nå. Overstyring av anlegget er også lagt inn slik at man ikke får slått på anlegget her etter kl 22:30 uten at man innehar ansvaret for anlegget.

Dette anlegget styres via plejd Broadcast og kan brukes på iPad/iPhone eller annen smart telefon. Det er også satt bryterpanel i klubbhuset som har disse funksjonene som styrer hele banen.

Lysstyring kan gjøres enkelt og greit uten noe kompliserte løsninger som vil kreve for mye  av den som skal bruke anlegget. Det enkle er ofte det beste sies det og det viser vi under her.

Styring via plejd som du kan bruke på iPhone/android/nettbrett eller pc. På bildet under her så ser vi hvordan dette ser ut via en mobiltelefon.

Senere i år vil man også få plejd og deres kalenderfunksjon implementering slik at man da kan sette opp hvilket scenario som skal på banen for hver enkelt dag eller time og hvilket lysnivå(luxnivå) det skal være.

Sverresborg Fotball har fått et flomlysanlegg de kan være stolte av her og samtlige spillere vil nyte og spille fotball under skikkelig LED flomlys som det virkelig sparker av.

Vi takker for oppdraget og et flott samarbeid med både Sverresborg Fotball og sist men ikke minst Aalmo As og deres spisskompetanse her på installasjon og innovative dimmeløsninger som smelter sammen med våre armaturer.

www.sverresborgfotball.no

www.aalmo.no